TRYGGHETSPAKET
Teckna i Brf Karnaphuset och få:

Marknadens kanske bästa försäkring på köpet

ELF Development och projektet Kajkanten står för högklassig kvalitet och design och då ska även ett högklassigt skydd ingå. Det gör det genom ELFs TRYGHETSPAKET som i korthet kan beskrivas som en extra försäkring som skyddar dig och din ekonomi.
Så ta en titt nedan på innehållet i ett av marknadens mest generösa erbjudande. Det täcker en rad eventualiteter för dig som köper bostad i Brf Karnaphuset. Du behöver alltså inte köpa till eller komplettera. Till exempel ingår flexibel inflyttning, avbokningsskydd och skydd mot dubbel boendekostnad.
Utöver ELFs trygghetsförsäkring finns i Brf Karnaphuset såklart alla sedvanliga garantier och försäkringar att bostäderna håller vad de lovar. Dessa finns beskrivna i detalj i säljbroschyren.

1

Flexibel inflyttning

Om du inte har möjlighet att flytta in det meddelade datumet kan du skjuta upp din inflyttning upp till 4 månader utan extra kostnad.

2

Avbokningsskydd

Om du eller någon i familjen skulle drabbas av dödsfall eller kritisk sjukdom som innebär att du inte kan fullfölja köpet. Skyddet omfattar de verifierade extrakostnader som du annars skulle bli ersättningsskyldig för när du häver avtalet.

3

Skydd mot dubbel boendekostnad

Skyddet ersätter dig för dubbla boendekostnader, om du vid tillträdet till den nya bostaden inte har sålt din tidigare bostad. Skyddet omfattar de kostnader du har för den nya bostaden under maximalt 12 månader.

Anmäl dig till fysisk VIP-säljstart för Brf KARNAPHUSET på Murbruksgatan 19 den 23 maj

  • Av pandemihänsyn, helst bara en person per sällskap, om möjligt.