,,

SE SVAR PÅ
VANLIGA FRÅGOR

Maria Dahl
Reg. fastighetsmäklare
Mobil: 0708 17 58 96
Mail: maria.dahl@croisette.se

BRF KARNAPHUSET:
SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Inflyttning för Brf Babord är planerad till sommaren 2022.

Inflyttning för etappen Brf Karnaphuset är planerad till Q1 2024.

Ja, varje etapp är ett eget kvarter och en egen bostadsrättsförening.
Under genomförandet av projektet har bostadsrättsföreningen en tillfällig, så kallad ”byggande styrelse” som består av tre ledamöter, som tar de beslut som behövs för attbostäderna ska kunna byggas. I den byggande styrelsen sitter två externa, oberoende representanter samt en representant för projektutvecklaren.

Du kan hyra parkeringsplats i källargaraget under husen (begränsat antal), i Multihuset Bryggan eller på markparkering i närheten av bostäderna.

När man skriver sitt förhandsavtal i Brf Karnaphuset ställer man sig även i kö för den parkeringsplats man vill ha (gäller källare och markparkering). Slutligt avtal tecknar man när man skriver sitt upplå-telseavtal.
För parkering i Multihuset tar du direkt kontakt med dem för att hyra en parkerings-plats. I Brf Karnaphuset kostar källar- platserna cirka 1 200 kr/månad och markparkeringen kostar ca. 450 kr/månad.

Vi har 223 cykelparkeringar, med cykelparke-ring utomhus och i källaren. Utöver det etableras en gemensam cykelpool där du kan hyra lådcyklar med eldrift. I källaren kommer det även att finnas en gemensam cykelverk-stad där du har möjlighet att serva och underhålla din cykel.
Till lägenheter lämnas posten i postbox i entréer och till gathus lämnas både post och tidning i brevlåda. Till lägenheter lämnas tidningen i en tidningsklämma utanför bostadens entredörr.

Styrbord är belägen på Babordsgatan, Limhamns Stationsväg och Murbruksgatan.

Babord är belägen på Limnhamns stationsväg.

Karnaphuset är belägen på Limnhamns stationsväg, Murbruksgatan, Babordsgatan och Styrbordsgatan.

Vi bygger enligt Nordens officiella miljö- märkning, Svanen. En Svanenmärkt byggnad har granskats ur ett livscyke-perspektiv.
Det innebär ett helhetsgrepp på bygg-processen, byggnaden samt dess användning och förvaltning. Byggmaterial och kemiska produkter har kontrollerats; från det trä som används i takstolarna till spacklet i badrummet. Byggnaden ska också leva upp till tuffa krav på låg energianvändning. Svanen ställer även krav som till exempel ska stimulera användandet av förnybar energi och gröna innovationer. Kontroll görs på plats innan huset är godkänt. Kraven revideras och skärps ungefär vart femte år för att säkerställa att marknadens bästa miljömärkta produkter och de mest miljösmarta byggnadstekniska lösningarna används.
Läsa mer: www.svanen.se

Ja, i alla kvarter kommer det att finnas en gemensam gård. 
Gården kommer att vara grön och tillgänglig för alla och innehålla plats för både fika och lek.

Förråd finns till varje lägenhet i källaren.
Brf Karnaphuset kommer att ha en paviljong på gården och en föreningslokal med övernattningsmöjlighet. I den kommersiella lokalen på hörnet finns en del av lokalen som kan hyras av lokalens hyresvärd.
Valet av designlinje kostar inget extra, men det kommer finnas tillval som kostar extra.
Ja. Balkongerna kommer att kunna glasas in. Eftersom balkongerna är så stora är det en lagom stor del av balkongen som kan glasas in. Vi ansöker om bygglov och ordnar fram en bra leverantör och sedan beslutar respekti-ve lägenhetsköpare själv om de vill köpa till inglasningen efter inflytt. Se markering på planlösningen var det är planerat.

ALFA DEVELOPMENT
– HÅLLBAR STADSUTVECKLING MED DANSK TRADITION

ALFA Development är en solid, familjeägd fastighetsutvecklare. Som företag är vi kända för att utveckla storskaliga stadskvarter och för att lyckosamt omvandla och renovera befintliga byggnader.

Under mer än ett decennium har vi byggt upp vår organisation som tillsammans med våra utvalda partners arbetar för att addera värden i alla led genom hela utvecklingsprocessen.

I Danmark har vi för närvarande en sammanlagd yta om cirka 200.000 m2 som ska utvecklas till huvudsakligen bostäder för försäljning och uthyrning i egen förvaltning samt för institutionella investerare.

I början av 2017 expanderade vi till Sverige genom förvärvandet av 20.000 m2 i Limhamn, Malmö, vilket blev startskottet för fastighetsprojektet Kajkanten, ett samarbete mellan oss och Malmöbaserade Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling.

Fastighetsprojektet Kajkanten är ett samarbete mellan danska ALFA Development och Malmöbaserade Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling med fokus på stads- och bostadsutveckling i regionen. Inom J+S finns lång och bred erfarenhet av bygg och fastighetsbranschen i Öresunds-regionen, något som borgar för djup lokal-kunskap och starkt regionalt engagemang.

Försäljning sker genom Våningen & Villan, en av de ledande fastighetsmäklarna i Malmö med stor kunskap om bostads-marknaden i Limhamn. Tillsammans med välrenommerade mäklare och ett oslagbart servicetänkande är du trygg med bostads-affären hela vägen.

INTRESSEANMÄLAN FöR BRF KARNAPHUSET